Lisans düzeyinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, yüksek lisans düzeyinde Sosyoloji eğitimi aldı. İkinci lisans olarak Hacettepe Üniversitesi’nde Felsefe eğitimine devam ediyor. Özel sektördeki iç kontrol / denetim tecrübesi sonrasında dijital yayıncılığa yöneldi ve sosyalbilimler.orgu kurdu. Sosyal Bilimler’deki tecrübesi kendisine geleneksel yayıncılığın da kapısını araladı. Hakemli, akademik yayın Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi’ndeki genel yayın yönetmenliği ve Doğu Batı Yayınları‘ndaki editörlük görevinin yanında birçok yayınevi bünyesinde kurumsal iletişim danışmanlığı, sosyal medya yöneticiliği, web tasarım, metin yazarlığı, editörlük ve redaksiyon işleri yapmaktadır. Apokrif Podcast bünyesinde podcaster olmasının yanında Medya Akademi bünyesinde uzmanlık ve danışmanlık yapmaktadır. Sosyal Bilimler‘in yayın ağından olan Anlam ve Adalet‘in de genel yayın yönetmenidir. Ankara’da yaşıyor ve zamanında veremediği kararların bugünlerde hakkını vermeye çalışıyor.

Facebook | Instagram | Twitter | Academia

Talha Dereci
Genel Yayın Yönetmeni
editor@anlamveadalet.net

1986’da Van’da doğdu. Lisans derecesini Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi anabilim dalında çalışan İşsevenler’in yayınlarının bir kısmı şu şekildedir: Kurucu İktidarın Eleştirisi, Platon’da Varlık ve Yasa kitapları; Dönüşen Toplum Dönüşen Hukuk (Cilt I, Cilt II ve Cilt III); Hukuku Sinemada Görmek kitaplarında bölüm.

Facebook | Instagram | Twitter | Academia

O. Vahdet İşsevenler
Podcaster
vahdetissevenler@hotmail.com

1986’da İstanbul’da doğdu. Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programını 2014 yılında Hayvan Refahı, Hayvan Hakları, Hayvan Hukuku tezini savunarak tamamladı. Sonrasında, Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Doktora Programını 2019 yılında Sert Pozitivizm, Güncel Temsilcileri ve Eleştirileri tezini savunarak bitirdi. 2012 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Anabilim Dalında çalışmaktadır.

FacebookAcademia

Engin Arıkan
Podcaster
engin@anlamveadalet.net

1990’da Samsun’da doğdu. Lisans derecesini Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Hâlen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Felsefe alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Twitter

Peyami Safa Gülay
Podcaster
peyyami.sefa@gumushane.edu.tr

CUNY Graduate Center’da doktora tezimi yazıyorum. Öncesinde Sabancı Üniversitesi’nden Toplumsal ve Siyasal Bilimler diplomasıyla mezun oldum. Tarihselliğin ve zamansallığın politik aklın konusu ve malzemesi oluş biçimlerini ve daha da genel anlamda gayri-insani ve insani zamanın ilişkilerini yeni medyayı tarihsel zemin belirleyerek araştırıyorum. Danışmanımla Kathie Stewart ve Mark Hansen’in çalışmaları üstüne diyaloğa girdiğimiz ortak bir makalemiz Departures in Critical Qualitative Research’te yayımlandı. 2018’de de Sınırdışı-edilebilirlik üstüne konu ile ilgili çalışma grubuna hitaben bir deneme yazdım.

Talha Can İşsevenler
Yazar
talhai@sabanciuniv.edu